Made To Make Your Concordia Water. - When You'Ve Got Concordia, Flaunt It.

Mjuka grejer

Posted Dec. 21, 2016, 11:17 p.m. By concordia

Man kan lara sej mycket ofta

Nu ska vi prata om smörjmedel uppsala, av alla stallen. Eller lat oss bara saja att det kan vara var som helst, inte bara dar. sa da blev det att lara sej mer om detta roliga amne. 

Sa har sajer wikipedia;

Smörjolja
 är ofta mineraler. Den delas in i olika klasser beroende på sin viskositet.
Syntetolja är antingen en mineralolja som har manipulerats genom diverse tekniska processer, så att den har fått förbättrade egenskaper eller en syntetiskt framställd olja, till exempel från råvaran etylen. Syntetoljor betingar ett betydligt högre pris än standardoljor. Dessa är vidare indelade i ett specifikt klassningssystem; API, ILSAC,ACEA. Viskositeten eller tätheten för oljans främsta verkningsområde mäts med siffror , tex; 5w10 till 15w50. Den första oljan är tunn och den sista mer trögflytande för användning i tex mc-motorer.Silikonfett är ett smorjfett  baserat på silikonolja och används lämpligen till smörjning av kul-, rull- och glidlager. Silikonfett tål relativt höga temperaturer och är ej elektriskt ledande, det härsknar ej och reagerar inte med omgivningen.Klassindelning kan göras även efter de arbetsförhållanden som råder vid smörjstället. Exempelvis har hypoidolja givits egenskapen att uthärda höga tryck.Smorjmedel for sjalen

Jag laste aven att man som manniska ju oxa behover smorjas, sa till exempel sa behover man ju lotion, det ar val manniskans smorjmedel, eller som jag alskar kokkosfett, helst i en solid form och inte refined, man villl ju garna ha doften av kokkos...ja det ar da man kan dromma sej bort till en tropisk o, du vet med helt vit sand och turkost vatten...djup suck av onskan och langtan att fa komma till en son o en vacker dag, med akta kokkosnotter hangande fran palmer, en drink i handen och bara en varm bris flaktandes...det du kallar jag smorjmedel for sjalen. Kom med hela Uppsala, vi sticker. Nu, kom igen da...palmerna vantar...GOTT!